مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QOTD

Quote Of The Day

نقل قول روز
QOTD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود