مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YR

Year

مخفف کلمه سال
YR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود