مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UGC

User Generated Content

محتوایی که توسط کاربر تولید شده باشد را UGC می‌گویند.
UGC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود