مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FA

Farsi

مخفف عبارت فارسی می‌باشد. معمولا در تعویض زبان کیبورد این عبارت مشاهده می شود.
FA
ارسال نظر

ارسال نظر