مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAW

Parents Are Watching

والدین تماشا می‌کنند.
PAW
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود