مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WTH

What The Hell

چه جهنمی
WTH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود