مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FTL

For The Loss

این عبارت برای از دست دادن کسی یا چیزی کاربرد دارد.
FTL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود