مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HRN

Human Resource Network

شبکه منابع انسانی
HRN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود