مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVN

Australian Vaccination Network

شبکه واکسیناسیون استرالیا
AVN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود