مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CET

Central European Time

زمان اروپای مرکزی
CET
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود