مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OST

Office of Science and Technology

دفتر علوم و فن آوری
OST
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود