مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAS

National Academy of Sciences

آکادمی ملی علوم
NAS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود