مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WPS

Word Processing Society

سازمانی که مشوّق برنامه‌های آموزشی پردازش کلمه‌ای در مدارس است. این عمل جهت ارتقاء پردازش کلمه به‌عنوان یک حرفه ، صورت می‌گیرد.
WPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود