مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QNC

Queensland Nursing Council

شورای کوئیزلند پرستاری در استرالیا
QNC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود