مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LTA

Land Transport Authority

سازمان حمل و نقل زمینی در سنگاپور
LTA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود