مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف بهسامان

بهینه سازی مصرف انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی (سوخت) کشور
بهسامان
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود