مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مرآپ

مركز آموزش پياده

مركز آموزش پياده (زمينی)
مرآپ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود