مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IIES

Institute for International Energy Studies

موسسه مطالعات بين المللي انرژي (IIES) در سال ۱۳۷۰ تاسيس و در سال ۱۳۷۵ موفق به اخذ مجوز پژوهشكده مطالعات بين المللي انرژي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گرديد. اين موسسه به وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران وابسته است. موسسه مطالعات بين المللي انرژي به عنوان يك مركز تحقيقاتي و اتاق فكر از زمان تاسيس تاكنون، توانسته است به جايگاه مناسب خود در سطح بين المللي و داخلي دست پيدا كند.
IIES
ارسال نظر

ارسال نظر