مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WRI

Institute of Water Research

مؤسسه تحقيقات آب (WRI) به عنوان يكي از فعالان عرصه تحقيق و پژوهش در صنعت آب و فاضلاب كشور، با داشتن دو پژوهشكده در تهران و چهار مركز ملي مطالعاتي – تحقيقاتي در شهرهاي تهران،‌ ساری، يزد و شيراز‌ در تلاش است تا با استفاده از كارشناسان و متخصصان بخش‌هاي مرتبط با اين صنعت و قراردادن فضايي مناسب در اختيار آن‌ها به منظور تجربی ساختن آموخته‌هاي تئوري، هدف انجام پژوهش با زمينه تجاری سازی را در سازمان‌ها و موسسات تحقيقاتی نهادينه سازد.
WRI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود