مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BPM

Business Process Management

مدیریت فرایند تجاری شامل مفاهیم، متدها، تکنیکها برای طراحی، نظارت، پیکربندی، اجرا و آنالیز فرایندهای تجاری می‌باشد. این فرایندها دربرگیرنده افراد، سازمان، سیستم و دیگر منابع اطلاعاتی می‌باشند.
BPM
ارسال نظر

ارسال نظر