مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UNDP

United Nations Development Programme

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا UNDP، یا به عبارت دیگر، شبکه‌های جهانی توسعهٔ ملل متحد، بزرگترین مرجع کمک کننده برای توسعهٔ این کشورها در سطح جهان است. UNDP، هیأت اجرایی در داخل انجمن‌های اقتصادی و اجتماعی این ملل است.
UNDP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود