مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMF

International Monetary Fund

صندوق بین‌المللی پول یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. طرح تأسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود امد.
IMF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود