مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سپهر

سازمان دهی، پرورش، هدایت، رشد

یکی از موسسات تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی میباشد که به منظور جذب و پرورش دانش اموزان از مقطع سوم راهنمایی و هدایت انها تا سال پیش دانشگاهی به وجود امده است.
سپهر
ارسال نظر

ارسال نظر