مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واجا

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به اختصار «واجا» نام یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که به مسائل امنیتی می‌پردازد و وظیفه جمع‌آوری اطلاعات، حفاظت اطلاعات و فعالیت‌های ضداطلاعاتی در داخل و خارج از ایران را بر عهده دارد. تصدی این وزارت را حجت‌الاسلام سید محمود علوی بر عهده دارد.
واجا
ارسال نظر

ارسال نظر