مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MI5

Military Intelligence Section 5

سرویس امنیتی بریتانیا
MI5
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود