مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DEA

Drug Enforcement Administration

سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا
DEA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود