مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AMA

American Medical Association

انجمن پزشکی آمریکا
AMA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود