مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DMS

Diagnostic and statistical Manual of mental Disorders

DMS مخفف کلمه Diagnostic and statistical Manual of mental Disorders (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی) است که توسط انجمن روان پزشکی آمریکا تهیه و تدوین می‌شود. نخستین طبقه بندی DMS درسال 1952 میلادی را با نام DMS – I به چاپ رساند. از آن موقع تاکنون پنج ویرایش دیگر به ترتیب زیر به چاپ رسیده است.
DMS
ارسال نظر

ارسال نظر