مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AAPM

American Association of Physicists in Medicine

انجمن فیزیک پزشکی آمریکا (تأسیس ۱۹۵۸) یک سازمان نیمه دولتی و بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای آمریکا در زمینه دانش فیزیک پزشکی است.
این انجمن در سال ۲۰۱۰ بیش از ۶۵۰۰ عضو داشت، و مرکز آن در مریلند است.
این سازمان عضو موسسه فیزیک آمریکا است.
AAPM
ارسال نظر

ارسال نظر