مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NAD

National Association of the Deaf

انجمن ملی ناشنوایان
NAD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود