مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WOO

Werke ohne Opuszahl

وو (به آلمانی: WoO، به‌معنی «آثارِ بدون شمارهٔ اُپوس») یک کوته‌نوشت از نوعِ سرواژه که برای شماره‌گذاریِ برخی آثارِ بدون شمارهٔ «اُپوسِ» لودویگ فان بتهوون به‌کار می‌رود. برای مثال، در استفاده از «وو» یا WoO، مشخصاتِ اثرِ معروفِ برای الیزه را به آلمانی به این شکل می‌نویسند:
WoO 59: Für Elise Klavierstück in a-Moll
WoO 59: Für Elise Bagatelle (Poco moto) in A minor
WOO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود