مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CK

Cook Islands

مخفف جزایر کوک
CK
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود