مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BGM

Background Music

موسیقی در پس زمینه ی کار
BGM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود