مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DHEAs

Dehydroepiandrosterone sulfate

نوعی آندروژن غده فوق کلیه (آدرنال) است.
DHEAs
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود