مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RF

Rheumatoid factor

رماتوئید فاکتور
RF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود