مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAIN

Vaginal intraepithelial neoplasia

داخل واژن نئوپلازی
VAIN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود