مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HR,H

Hour(S)

ساعت
HR,H
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود