مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ACE

Angiotensin Converting Enzyme

انزیم تنظیم کننده ی انژیوتنسین
ACE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود