مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QNB

Qatar National Bank

بانک ملی قطر
QNB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود