مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BMI

Bank Melli Iran

بانک ملی ایران، یکی از بانک‌های تجاری، دولتی ایران است. این بانک برای اولین بار، اقدام به چاپاسکناس در ایران نمود و پیش از تاسیس بانک مرکزی ایران، این وظیفه را، برعهده داشت. در سال ۲۰۱۱ مجموع دارایی‌های بانک ملی ایران، معادل ۷۲ میلیارد دلار، اعلام شد.

آدرس وب سایت: www.bmi.ir
BMI
ارسال نظر

ارسال نظر