مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PUT

Petroleum University of Technology

دانشگاه صنعت نفت
PUT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود