مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HUB

Husky Union Building

دانشگاهی در واشنگتن
HUB
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود