مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VGG

Very Good Game

بازی خیلی خوب!
VGG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود