مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GOTY

Game Of The Year

برنده ی جایزه ی بهترین بازی سال
GOTY
ارسال نظر

ارسال نظر