مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LISP

List Processing

یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا که اصولاً برای پردازش داده‌هائی است که شامل لیست‌هائی می‌باشند. مخصوصاً مناسب دستکاری متن و تجزیه و تحلیل آن است. یک زبان عمومی است که برای حل مسائل هوش مصنوعی به‌کار می‌رود.
LISP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود