مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VDU

Visual Display Unit

واحد نمایش بصری. یک دستگاه جانبی که در آن داده روی نوعی صفحه ، نمایش داده می‌شود.
VDU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود