مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AHCI

Advanced Host Controller Interface

رابط کنترل میزبان پیشرفته
AHCI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود