مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPL

Control Panel

CPL مخفف Control Panel و همان فايلهاي پنلي هستند که در رابط کنترل پنل نمايش داده مي شوند
CPL
ارسال نظر

ارسال نظر