مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HIPO

Hierarchy plus Input - Process - Output

توضیحات یک روش طراحی و مستندسازی برنامه که ساختار عملیاتی و گردش اطلاعات را در ۳ نوع نمودار ، نمایش می‌دهد. این نمودارها عبارتند از: جداول تصویری محتویات ، که واحدهای برنامه را نام‌گذاری کرده و روابط سلسله مراتبی انها را مشخص می‌کند؛ نمودارهای خلاصه مطالب که ورودی ، پردازش ، و خروجی را برای اعضای سلسله مراتب شرح می‌دهد؛ و نمودارهای مفصّل که نمودارهای خلاصه مطالب را گسترش داده تا شامل شرح جزئی ورودی ، پردازش و خروجی ویژه باشد.
HIPO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود