مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DCL

Data Control Language

سومین دسته از دستورات SQL دستورات کنترل داده یا DCL می‌باشد. این دستورات جنبه‌های اجازه دسترسی به داده‌ها را مشخص می‌کند و تعیین می‌کند کدام کاربر می‌تواند روی پایگاه داده عملیات انجام دهد یا کدام کاربر تنها می‌تواند قابلیت خواندن آنها را داشته باشد.
DCL
ارسال نظر

ارسال نظر